Trobades 2016


105 actors del patrimoni pirinenc, vam passar uns dies de treball  intens i apassionat en aquest lloc màgic i tant d'acord amb els nostres valors, que és el centre Món Natura Pirineus de la Fundació Catalunya la Pedrera a Planes de Son.

Tres dies d'intensa trobada, en el veritable sentit de la paraula; de reunions entre actors de l'educació ambiental, amb els agents del turisme i amb  gestors del patrimoni cultural.

Vivint  en plenitud la xarxa d'Educació dels Pirineus.

Oberint-nosa noves estructures, a nous horitzons de competències, a nous projectes.

Creatius en imatges i en sons, i en vessants les educatives per aportar a l'aplicació ADN Pirineus.

Festiu, entusiasta, positiu, participatiu, preparats més que mai per anar cap el 2017 amb energia renovada.


Objectiu n° 1 :  La formació és el que fa el nostre ADN Pirinenc

12 formacions de 2h, 18 ponents


Context dels boscos del Pirineu, la diversitat dels boscos, l'estat del sistema forestal i la multi funcionalitat del bosc pirinenc, a càrrec de Sébastien CHAUVIN i  Damien CARMINATI GEIE FORESPYR.


Plantes exòtiques  invasores, una  amenaça per la biodiversitat dels Pirineus, a càrrec de Jérôme DAO Conservatoirebotaniquenational des Pyrénées et de Midi-Pyrénées.


Les glaceres dels  Pirineus, estat actual, perspectives d'evolució i  programes de monitorització, a càrrec de Pierre RENE, ?glaciòleg? de l'AssociationMoraines i de Jordi CAMIN, autor català, especialista en glaceres.


De la prehistòria fins a l'Edat Mitjana, la història dels Pirineus, a càrrec de Peir COTS, arqueòleg català.


Desenvolupament de llocs i construccions en zones de muntanya les quals fan referència al patrimoni dels Pirineus? per François DE FANGS arquitecte CAUE Hautes-Pyrénées I Ricard LLOP SASTRE Delegat al Pirineu del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.


Principals riscos als Pirineus, allaus, inundacions, terratrèmols, focs. Fragilitat dels Pirineus, principals esdeveniments històrics, recursos, a càrrec d' Oriane GUILHOT Centre pirinenc de riscos majors.


Pastoralismes  als Pirineus, les cadenes de producció de llana, formatge i carn, a càrrec d'Stéphane GIPOULOUX, Direction Spécialiste Pastoralisme, Explicació sobre l'experiència en la valoració de la llana d'ovelles de raça Xisqueta, per Mariona LLORET.


Pedreres de roques de qualitat i pissarres als Pirineus, aproximació històrica i geogràfica a l'explotació de roques de qualitat (llocs de gran interès, tècniques, destinacions?) per Yanick LASICA, FédérationFrançaise des Professionnels de la Pierre Sèche.


Història de la frontera dels Pirineus i d'intercanvis transfronterers,  tractats i passaries relacionades amb el comerç, migracions, anècdotes per Santiago MENDIETA, periodista.


La funció productiva dels boscos pirinencs, història, tendències, accions i actors, l'explotació i valorització de la fusta, els reptes pel futur, a càrrec de Carles FAÑANÁS, de la Generalitat de Catalunya.


Història geològica dels Pirineus, principals etapes de la seva formació i grans llocs geològics dels Pirineus per Joseph CANEROT, geòleg de l'Universitat de Tolouse.


La pedra seca als Pirineus, història, diversitat de maneres de fer, funcions, tècniques i recursos,  introducció de Yanick LASICA FédérationFrançaise de PierresSèches amb la intervenció de Neus BORELL de la Fundació El Solà de la Fatarella  d'Andorra  i d' Alain MATHIEU Les muraillers Languedociens.


Objectiu n° 2 : Enfortir la nostra capacitat de comunicació

3 sessions de formació. « Fotografia i Creació  Sonora »
- Aproximació qualitativa a la imatge, quina imatge cal per cada concepte que es vol comunicar ? Realització d'un reportatge de fotografies i posterior anàlisi qualitatiu de les imatges produïdes. Taller dirigit per l'agència de comunicació Zookeeper.

- De la presa de so al mòdul sonor: : coneixements i informació sobre el material d'enregistrament i producció, taller pràctic d'enregistrament de sons i posterior muntatge i d'edició. 

Podeu trobar totes les produccions a  http://adn.repv.org

Objectiu n° 3 : Produir junts

100 idees de jocs digitals sobre el patrimoni pirinenc

Primera part: Presentació d'un estudi sobre l'ús d'aplicacions mòbils sobre patrimoni i turisme ambiental.

Segona part: Presentació de tipus de jocs!. Joc d'associacions, de lògica, trencaclosques i demés.

Tercera part: Reflexions per grups=> identificació de 100 possibles jocs  sobre 6 temàtiques:


- Pastoralisme

- Arquitectura del paisatge

- Flora i Fauna

- Idiomes

- Pastoralisme

- Geologia


Objectiu n ° 4: Reforçar la nostra dinàmica de xarxa

Fòrum permanent de les produccions de xarxa
Acollida de 2 estructures noves (Ville de Tarbes et Ecoaventura Pirineos)Dinàmiques territorials de la vessant sud


Navarra: Adaptació de les eines pedagògiques de la xarxa per la dinàmica a Navarra  ? Programació d'una jornada  d'intercanvi amb la xarxa .

Aragó: Intercanvi de localitzacions de pas del Piribus.

Catalunya: Legitimació de la FCLP pels membres presents per impulsar la xarxa catalana i proposició de projectes concrets pel 2017Definició de la ruta del Piribus / Projecte POCTEFA ADN Pyrénées
 Detall de de rutes proposades 


Objectiu n° 5 : Proposar un temps/espai de reflexió en la línia de l'Educació Ambiental i Turisme amb els actors institucionals, els professionals del turisme i els educadors ambientals.

Taula rodona moderada per Santiago Mendieta, periodista independent.Ponents

- Vincent FONTVIELLE, PDG La Balaguère. Agència de viatges especialitzada en senderisme  i en viatges pel Pirineu i l'estranger.

- Ferran MIRALLES, Director General de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya

- Jean-Luc BERNARD COLOMBAT, DATAR CGET Pyrénées,

- Miquel RAFA, Director de l'Àrea de territori i Medi ambient de la Fundació Catalunya La Pedrera

- Cristina MADRUGA, Agent de desenvolupament del local  ConselhGenerau d'Aran

Testimonis (via Skype) :

- Hervé Cazenabe, Directeor de GRAINE Aquitàina

- Cristian Palazzi, co-directora de la càtedra de Turisme responsable i d'Acollida, School of tourisme and Hospitality Management (Barcelona)Objectiu n° 6 : l'Organització per l'any 2017

12 grups cooperatius previstos pel 2017:


POCTEFA ECOGYP

POCTEA FLORAPYR

POCTEFA ECTADAPT

Lobbying ADN Pyrénées

LIFE DESMAN Caravane du Desman

Estelada

Turisme, ecoturisme, Educació  del patrimoni

Bosc Forespir

Facebook xarxa

Programa Operatiu Interregional

Col.laboració  FondationKrugerLacoume

20 anys de xarxa

Objectiu n° 7 : Aprendre a gaudirtreballanttotsjunts!

- Visites de camp : Son, un poble del Pallars Sobirà amb molt de romànic per conèixer, Sessió de planetarium, recorregut naturalista, visita al centre de fauna, visita del centre d'interpretació del mon rural de Son...- Realització d'un mural gegant  ADN Pyrénées 5,20m par 1,40m