FAQ

En aquest apartat hi trobareu les preguntes  més freqüents. Les respostes a les vostres preguntes potser les trobeu entre aquestes.  Si no és així, podeu contactar amb nosaltres a través de la següent adreça electrònica: contact@repv.org

Una Xarxa al servei de l'educació


Podrien participar en el projecte pedagògic relacionat amb el medi ambient que organitzo al meu centre educatiu? , la Xarxa Educació Pirineus Vius, a través del treball dels seus membres i en funció del finançament de l'any en curs, pot  proposar-vos un projecte pedagògic sobre un tema ambiental vinculat als programes escolars. Demaneu-nos-ho a la següent adreça electrònica contact@repv.org,  us posarem en contacte amb les entitats de la Xarxa  més properes al vostre centre educatiu o bé contacteu directament amb algun dels nostres membres:  http://cat.repv.org/carto_1_1_85.html


Com puc beneficiar-me i utilitzar un recurs pedagògic de la Xarxa ? Els recursos pedagògics elaborats per la Xarxa Educació Pirineus Vius s'utilitzen dins del marc dels programes de sensibilització desenvolupats per les entitats membres de la Xarxa. No dubteu en contactar amb nosaltres per una sol·licitud concreta, escrivint-nos a contact@repv.org


Seria possible una col·laboració per a la creació d'un recurs pedagògic relacionat amb el medi ambient? SÍ, la Xarxa te competències per la creació de recursos pedagògics. Estaríem interessats en col·laborar amb el vostre projecte donant-vos ajuda metodològica o suport en la creació del recurs, des de la idea fins a la realització concreta del mateix. No dubteu de fer-nos partícips del vostre projecte. Podeu contactar amb nosaltres a través de l'adreça electrònica:  contact@repv.orgUna Xarxa al servei de la formació de tots

Participeu en el camp de la formació d'adults amb temes relacionats amb el medi ambient, pedagogia ambiental o valorització de l'entorn? , les entitats de la Xarxa poden organitzar cursos de formació qualificats sobre temàtiques ambientals o d'educació ambiental. La Xarxa participa regularment en diferents processos de formació vinculats al turisme, als esports de natura? Feu-nos partícips del vostre projecte i us podem donar  assistència en confeccionar el programa de formació i/o participar com a ponents o formadors en aspectes relacionats amb el coneixement del medi ambient, el desenvolupament sostenible, la pedagogia ambiental i/o la valorització de l'entorn. Podeu contactar amb nosaltres a través de l'adreça electrònica:  contact@repv.org


Desitgem millorar la pràctica professional dels nostres col·laboradors en l'àmbit ambiental, com podem fer-ho? Contacta amb nosaltres i estudiarem les vostres necessitats i la dels vostres col·laboradors per  definir un pla de formació adaptat. Podeu contactar amb nosaltres a través de l'adreça electrònica:  contact@repv.org


Una Xarxa cooperativa


Com podem implicar-nos a la Xarxa? Quins són els passos a seguir? La vostra entitat  té com a finalitat l'educació o/i l' educació ambiental? Desitgeu formar part en una aventura col·lectiva a nivell de tota la serralada pirenaica per promoure l'educació ambiental? Si tens idees i una mica de temps per participar en les trobades i en els grups de treball, si la cooperació està al cor del vostre fer, aleshores veniu a conèixer la Xarxa en les properes trobades a finals de setembre! Escriviu-nos al contact@repv.org acordem una trobada per presentar-nos mútuament les nostres entitats.


Quina és la quota d'adhesió a la Xarxa? La quota anual per ser membre de la Xarxa són 50 € i el compromís mínim de tres dies del vostre temps per participar a les trobades anuals.   


Quines avantatges te ser membre de la Xarxa ? Participar en la Xarxa, és enriquir la seva activitat a través de l'intercanvi amb les altres entitats,  formar-se en noves temàtiques i destinataris, poder disposar de recursos pedagògics elaborats per la Xarxa, beneficiar-se del possible finançament aconseguits per la Xarxa, beneficiar-se segons les necessitats de l'entitat d'una experiència educativa i moltes altres avantatges!


Quin és el membre de la Xarxa més proper a la meva activitat? Consultar el mapa dels membres de la Xarxa. http://cat.repv.org/carto_1_1_85.htmlTenen ofertes de feina, propostes de pràctiques dins del camp de l'educació ambiental ? A  l'apartat Actualitat de la Xarxa o Actualitat dels Membres, podreu trobar propostes de pràctiques o feina: http://cat.repv.org/search.php


Una Xarxa al servei dels territoris

Ens podeu deixar exposicions pel nostre  espai d'acollida,  per tal de posar en valor el nostre territori? Les presteu o llogueu? SÍ, les exposicions de la Xarxa ( http://cat.repv.org/exposicions_1_32_54.html) estan a la vostra disposició a través de lloguer. A més a més del lloguer d'exposicions, també podem ajudar-vos a  posar en valor el vostre territori mitjançant la creació d'un programa de d'activitats que impliqui als actors locals. No dubteu de fer-nos partícips del vostre projecte. Podeu contactar amb nosaltres a través de l'adreça electrònica:  contact@repv.org


Poden ajudar a l'encarregat de projectes a crear una exposició, un sender de descoberta o interpretatiu, un programa d'activitats, un esdeveniment... vinculat amb el medi ambient? SÍ, la Xarxa i els seus membres han creat nombrosos suports divulgatius per la descoberta o la interpretació  http://cat.repv.org/interpretacio_1_35_57.html  i han adquirit una bona tècnica en aquest àmbit. A més a més la col·laboració és una de les claus de la Xarxa. No dubteu en contactar amb nosaltres (contact@repv.org) per explicar-nos les vostres necessitats i estudiar els vostres projectes.


Poden ajudar  a definir un pla de sensibilització, definir una política educativa de la nostra entitat, del nostre territori? SÍ, la Xarxa a desenvolupat competències, dutes a terme per educadors ambientals, per definir plans de sensibilització (a càrrec de les entitats responsables de la coordinació del Pla Nacional d'Acció) però també han col·laborat donant suport a la definició de polítiques educatives ( Parcs Naturals Regionals de l'Arieja i dels Pirineus Catalans,  el Comitè del Pirineu, en el marc de l'estratègia pirenaica de valorització de la Biodiversitat...). Amb independència del tamany del teu territori o de la teva entitat, no dubtis en contactar amb nosaltres (contact@repv.org).