Editorial

Per uns Pirineus  Vius...

L'educació ambiental vers el desenvolupament sostenible del Pirineu du els reptes ambientals als àmbits econòmic, social, cultural i de governança.

És una educació responsabilitat de tots, i ha de permetre dur a terme estratègies consensuades entre els diferents actors del territori, des d'organitzacions no governamentals, empreses, col·lectius i autonomies, fins als estats i la Unió Europea.

Implica als nens, joves i adults al llarg de tota la seva vida:a l'escola, al treball o al lleure i sense discriminació. Els destinataris són totes aquelles persones que viuen al Pirineu, però també les que aquestes acullen.

Tendeixa formar actors vinculats al territori, capaços de comprendre'l millor per obrar millor en favor del bé comú. Un bé comú que afecta tant a la qualitat de l'entorn vital com a la qualitat de la convivència entre les persones que hi viuen. Natura i cultura es donen la ma.

Els membres de la Xarxa d'Educació Pirineus Vius orienten les seves accions a la serralada pirinenca a la llum del pensament humanista, fent de la diversitat de cultures, una cultura comuna de la diversitat. Promouen una dinàmica multi-associativa, transversal, transfronterera i cooperativa apel·lant a les aproximacions sensorials, emocionals, artístiques i científiques... amb un neguit permanent d'avaluació i d'obertura a la innovació.

La Xarxa d'Educació Pirineus Vius atent als actors del territori per construir els seus projectes. Desitja traduir la diversitat d'esguards sobre la realitat en accions concretes i permanents.